gall på poppelbladskaft, från föredrag ht 2014 Galler! gall på poppelbladskaft, från föredrag ht 2014

Hösten 2014 introducerade Carl-Cedric Coulianos oss i gallernas värld, som är lika mycket botanik som entomologi. Vi hade exkursion 13/9 i Frescati och föredrag 22/9 med rubriken "Häxkvastar, sömntornar och kikbär".

Här är några bilder:

Samling för gallexkursion 13/9 vid T Universitetet Gunnar Björndahl, Christina Stenberg och Thomas Karlsson ser på när Carl-Cedric Coulianos granskar medhavt fynd Thomas Strid, Henry Gudmundson, Carl-Cedric Coulianos på gallexkursion 2014 Luppteknik-studier. I stark förstoring ser det helt annorlunda ut Minor på hästkastanj (foto Staffan Kihl) Kastanjemalens minor i närbild (foto Gunnar Björndahl) Kastanjemalen själv (foto Staffan Kihl) Vi traskade bortåt Norra Djurgården... Gallen aspärta, med Harmandia tremulae En av ekens många gallbildningar: linsgaller, med Neuroterus quercusbaccarum (foto Gunnar Björndahl) Mer linsgaller, med Neuroterus quercusbaccarum (foto Gunnar Björndahl) Vi letade efter cigarrgaller på vass men hittade nästan bara en annan, slarvigare gallbildning, med Steneotarsonemus phragmitidis (foto Gunnar Björndahl)
Carl-Cedric coulianos beskriver poppelgallens mysterier gallföredrag ht 2014 Carl-Cedric Coulianos som föredragshållare hos BSIS ht 2014