Slåtter och annan hävd

På den här sidan samlar vi i Botaniska Sällskapet i Stockholm information kring "kulturnatur" som vi vill göra tillgänglig för fler. Sidan är alltid mer eller mindre ofullständig, och uppdateras när vi hinner.
Hör gärna av dig till info@bsis.org om du vet mer som fler borde veta om (t.ex. kurser, arbetsdagar, bra länkar, exkursioner eller vad det nu kan vara): maila gärna plats, datum och arrangör plus (om möjligt) länk för vidare information.
- Många länkar öppnas i separat flik/fönster. – Till vår allmänna tips-sida
Vi sprider ibland information även via maillistan; för att anmäla dig till den, skriv till mailinfo@bsis.org.

Länsstyrelsens ängsbroschyr

2016:

  "Slåtterlistan"
  I början av sommaren samlade Yolanda länkar till några slåtterkurser och slåtterdagar 2016 runtom i Sverige.
  Augusti:
8Kronobergs slåttergille, slåtterdag för medlemmar, mer info http://www.slattergillet.se/forening.shtml
9Arbetsgruppen Dyviks ängar, slåtterdag kl 10 mer info på http://www.bsis.org/Dyvik.pdf
13Sigtuna naturskyddsförening, slåtterfest i Viby by, kl.10 mer info http://sigtuna.naturskyddsforeningen.se/program-2016/
13Tyresö kommun, Slåtterdag vid Ahlstorp (Tyresö), mer information på http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Natur-miljo-och-halsa/Natur-och-naturvard/Slatter-vid-Ahlstorp/
14Stockholms naturskyddsförening, slåtterdag på Ekudden, Flatens norra strand. Kl. 10.00. Info: http://stockholm.naturskyddsforeningen.se/ Lasse Lidgren, lasse.lidgren@pp.ephone.se 070-278 08 16
17Vallentuna naturskyddsförening, slåtterdag vid Björkby- Kyrkvikens naturreservat, kl 10. Info: http://vallentuna.naturskyddsforeningen.se/
Tidigare:
1/7: Slåtterkurs Bergianska trädgården: kl. 9.00, 696 kr, sista anmälningsdag 10 juni. kontakt: Christina Ihrén, 08-679 03 75 christina.ihren@sv.se
2/7: Slåtterkurs Länsstyrelsen i Västmanland, plats: Bråfors Bergsmansby, kl. 9.00, gratis, sista anmälningsdag 20 juni, kontakt: www.lansstyrelsen.se/vastmanland och i andra hand till Länsstyrelsens växel, 010-224 90 00
4/7: Öckerös naturskyddsförening, vecka 28, mer information kommer på hemsidan, http://ockeroarna.naturskyddsforeningen.se/program-2016/
23/7: Kronobergs slåttergille, slåtterdag för medlemmar, mer info http://www.slattergillet.se/forening.shtml
25/7: Länsstyrelsen i Dalarna, Praktik i tre veckor på ängsskötselkurs, mer info på http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram/Pages/angsskotselkurs.aspx
26/7: Arbetsgruppen Dyviks ängar, slåtterdag kl 10 mer info på http://www.bsis.org/Dyvik.pdf
30/7: Kronobergs slåttergille, slåtterdag för medlemmar, mer info http://www.slattergillet.se/forening.shtml

2015:

 • När finnögontrösten blommar, någon gång kring månadsskiftet augusti/september, planeras ett besök på Prästgårdsängarna i Täby – vill du följa med så anmäl intresse till Yolanda Karlsson <yolanda@bsis.org>, 072-026 59 41.
 • Slåtterdagar ordnas av naturskyddsföreningar och andra. Här är de vi hittade 2015. Hör gärna av dig inför nästa år om du vet fler ställen vi kan tipsa om.
  Dyviks ängar (Tyresö) samlas man flera gånger per säsong för olika insatser; här är årets arbetsschema.
  Under slåtterdagar på Väsby gård (Sollentuna) kan man både delta i slåtter och lära sig hantera lie.
  1/8:
  Viby by (Sigtuna).
  3/8--?:
  Läs om vårt förmodligen artrikaste rikkärr Skräddartorpskärret på www.utinaturen.se (sidan om Tullgarn, under rubriken Orkidékärr) eller i "Rikkärr i Stockholms län", Rapport 2009:14 från länsstyrelsen i Stockholms län. Kontaktuppgifter för dig som vill vara med och jobba i sommar finns i Sällskapets sommarextra.
  9/8:
  Ekudden (Stockholm, vid Flaten),
  Väsby hage (Munsö),
  Wåhlberga äng (Solna)
  Södergarn (Lidingö)
  15/8:
  Lisstorpsängen (Katrineholm),
  23/8:
  Paradisets naturreservat i Hanveden (Huddinge; läs mer)

2014:


Den här sidan ändrades senast 160731.