Daphne

    Daphne började ges ut 1990. Tidskriften hade en föregångare i Nymphaea som startade 1985 som ett informationsblad riktat till de som var engagerade i arbetet med inventeringen av Sörmlands flora. En sammanfattning av vad som publicerades i Nymphaea finns här .

    För att ge en uppfattning om Daphnes inriktning och innehåll presenteras här innehållsförteckningar för samtliga utgivna nummer årgångsvis. I innehållsförteckningarna har fasta inslag av redaktionell karaktär uteslutits.

    Enstaka artiklar från äldre nummer kommer efterhand att finnas tillgängliga på hemsidan i PDF-format. I så fall finns en länk till artikeln i innehållsförteckningen för resp. nummer.
    Om hela numret är tillgängligt i PDF-format markeras det med symbolen i anslutning till innehållsförteckningen. Klicka på symbolen för att se hela numret.