Daphne

Daphne utges numera av Botaniska Sällskapet (BSIS) och Upplands Botaniska Förening (UBF). I tidskriften kan man hitta allt från konstnärsporträtt till korsord, men tyngdpunkten ligger förstås på föreningarnas verksamhet och floran i Södermanland och Uppland.

Bidrag, idéer och synpunkter är mycket välkomna! Om du inte hittar kontaktuppgifter till redaktören kan du alltid skriva till Sällskapets Daphne-brevlåda. Deadline brukar vara 1 mars och 1 oktober; när det börjar dra ihop sig kan det dyka upp en önskelista från redaktören.

Den som är medlem i BSIS eller UBF får Daphne automatiskt. Den som inte kan vara medlem (t.ex. bibliotek) kan prenumerera, vilket för närvarande kostar 150 kr och betalas via Botaniska sällskapets plusgiro 19 60 94-7.

Första numret av Daphne kom 1990. Tidskriften hade 1985 till 1989 en föregångare i Nymphaea, ett informationsblad riktat till dem som var engagerade i arbetet med inventeringen av Sörmlands flora. Innehållet i de båda publikationerna presenteras nedan. I innehållsförteckningarna har fasta inslag av redaktionell karaktär uteslutits.

  • För Nymphaea listas ett urval från samtliga nummer (pdf-fil).
  • För Daphne ges innehållsförteckningar för samtliga utgivna nummer årgångsvis.
  • En del av innehållet i Daphne finns tillgängligt på hemsidan i PDF-format.
    • När symbolen visas i anslutning till innehållsförteckningen är hela numret tillgängligt i PDF-format (klicka på symbolen för att se hela numret).
    • När en enstaka artikel är tillgänglig som pdf finns länk i innehållsförteckningen för resp. nummer.